آموزش بورس

آموزش بورسهمهی افراد جامعهی ما بورس را نمیشناسند و با نحوهی سرمایهگذاری در بورس و فواید و سودمندیهای ناشی از آن آشنا نیستند. این در حالی است که آموزش بورس و فعالیت در آن میتواند در زندگی اقتصادی مردم بسیار مؤثر باشد. تا همین سالهای اخیر، بیشتر مردم پساندازهای خود را فقط در بانکها نگهداری میکردند و با راههای دیگر استفاده از اندوختههای خود آشنا نبودند.

اما امروزه بسیار شنیده میشود که راه دیگری هم برای استفاده از پساندازها وجود دارد و آن این است که یک فرد عادی میتواند در مالکیت واحدهای تولیدی و تجاری بزرگ مشارکت نماید و از نتایج مشارکت و سرمایهگذاری خود به سادگی بهرهمند شود به همین دلیل است که افراد به دنبال آموزش بورس و نحوه سرمایه گذاری در بورس هستند. اما به راستی چگونه ممکن است یک فرد عادی با سرمایهای اندک در سرمایهگذاریهای بزرگی شریک شود در حالی که نه شرکای خود را میشناسد و نه امکان کسب اطلاع از نحوهی فعالیت، میزان هزینهها، درآمدها و … دارد؛ گذشته از این، اصلاً چنین کسی چگونه میتواند از حساب و دخل و خرج این مرکز تولیدی که در آن مشارکت کرده است آگاهی پیدا کند و با خیال راحت به سرمایه گذاری در بورس بپردازد؟ با دوره آموزش بورس که در زیر برای شما فراهم کرده ایم می توانید به تمامی این سوالات پاسخ دهید.

مهم نیست که شما، کارمند هستید یا دانشجو، خانم خانه دار هستید یا صاحب یک فروشگاه، جوان هستید یا بازنشستـه. مهم این است که بیاموزید از پس اندازهای خود به بهترین شکل استفاده کنید. آموزش بورس و سرمایه گذاری در آن ، یکی از روش های مناسب، قانونی و مطمئن برای کسب ثروت است، پس هوشمندانه سرمایه گذاری کنید.

بهترین مجموعه ی آموزش بورس به صورت رایگان در زیر جمع آوری شده و هرهفته نیز به آن افزوده خواهد شد.

1- تاریخچه ی پیدایش بورس در ایران

2- معرفی مفهوم بورس به عنوان یک بازار

3- نقش بورس در نظام اقتصادی

4- مزایای سرمایه گذاری بورس(بخش اول)

5- مزایای سرمایه گذاری بورس(بخش دوم)

6- مزایای سرمایه گذاری بورس(بخش سوم)

7- مزایای بورس برای سرمایه پذیران

8- مفهوم ریسک و بازده

9- اهمیت خودشناسی به عنوان مقدمه سرمایه گذاری

10- تفاوت افراد ریسک پذیر و ریسک گذیر

11- انواع ریسک ها(بخش اول)

12- انواع ریسک ها(بخش دوم)

13- اطلاعات و نقش آن در سرمایه گذاری

14- سرمایه گذاری  در بورس مناسب چه کسانی است؟

15- چگونه وارد بورس شویم؟

16- روش های خرید و فروش سهام

17- روش های تعیین قیمت خرید و فروش

18- کارمزد معاملات در بورس

19- سامانه معاملات در بورس چگونه کار می کند؟

20- خرید و فروش سهام به صورت تلفنی

21- خرید و فروش اینترنتی و آنلاین

22- نحوه ی دسترسی به سامانه معاملات آنلاین

23- نکات اساسی در معاملات آنلاین

24- آشنایی با انواع اوراق بهادار و اوراق مشارکت

25- آیا اوراق مشارکت اسلامی است؟

26- اوراق اجاره چیست؟

27- نقش نهاد واسط در اوراق اجاره چیست؟

28- معرفی سایر ارکان دخیل در فرایند انتشار اوراق اجاره

29- انواع اوراق اجاره

30- سهام چیست؟

31- خرید سهام چه مزیت هایی دارد؟

32- نقش عوامل محیطی بر قیمت سهام شرکت ها

33- نقش عوامل صنعت بر قیمت سهام شرکت ها

34- نقش عوامل درونی بر قیمت سهام شرکت ها

35- انواع قیمت سهام در بورس(بخش اول)

36- انواع قیمت سهام در بورس(بخش دوم)

37- انواع قیمت سهام در بورس(بخش سوم)

38- معرفی گواهی حق تقدم خرید سهام

39- معرفی قراردادهای آتی

فصل چهل و دوم – مروری بر 17 قسمت گذشته

فصل چهل و سوم – برخی اصطلاحات رایج در بازار سهام(بخش اول)

فصل چهل و چهارم – برخی اصطلاحات رایج در بازار سهام(بخش دوم)

فصل چهل و پنجم – برخی اصطلاحات رایج در بازار سهام(بخش سوم)

فصل چهل و ششم – معرفی شاخص های بورس(بخش اول)

فصل چهل وهفتم – معرفی شاخص های بورس(بخش دوم)

فصل چهل و هشتم – معرفی شاخص های بورس(بخش سوم)

فصل چهل و نهم – معرفی شاخص های بورس(بخش چهارم)

فصل پنجاهم  آموزش بورس – معرفی صندوق های سرمایه گذاری

فصل پنجاه و یکم – انواع صندوق های سرمایه گذاری

فصل پنجاه و دوم – صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس(بخش اول)

فصل پنجاه و سوم – صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس(بخش دوم)

فصل پنجاه و چهارم – معیار های انتخاب یک صندوق سرمایه گذاری مناسب

فصل پنجاه و پنجم – فرایند های سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

فصل پنجاه و ششم آموزش بورس – معرفی سبدگردانی

فصل پنجاه و هفتم – معرفی مشاور سرمایه گذاری

فصل پنجاه و هشتم – معرفی شرکت پردازش اطلاعات مالی

فصل پنجاه و نهم – مروری بر 14 قسمت گذشته

فصل شصتم – شیوه های تحلیل در سرمایه گذاری(تحلیل بنیادی)

فصل شصت و یکم – شیوه های تحلیل در سرمایه گذاری(تحلیل تکنیکال)

فصل شصت و دوم – حقوق سهامداران بخش اول(حقوق مالی)

فصل شصت و سوم – حقوق سهامداران بخش دوم(حقوق غیرمالی 1)

فصل شصت و چهارم آموزش بورس – حقوق سهامداران بخش دوم(حقوق غیرمالی 2)

فصل شصت و پنجم – آشنایی با پایگاه های اینترنتی بازار سرمایه(بخش اول)

فصل شصت و ششم – آشنایی با پایگاه های اینترنتی بازار سرمایه(بخش دوم)

فصل شصت و هفتم – آشنایی با پایگاه های اینترنتی بازار سرمایه(بخش سوم)