سیگنالهای رایگان 12 آوریل 2018

1 – ETH/USD SHORT (SELL Stop) @ 423.50, SL@ 427.00, TP1@ 418.00, TP2@ 410.50, TP3@ 402.50.

Entry size: 1/2 of usual entry

2 – GBP/USD LONG (BUY Stop) @ 1.4225, SL@ 1.4195, TP1@ 1.4250, TP2@ 1.4285, TP3@ 1.4340.

Entry size: 1/2 of usual entry

3 – BTC/USD SHORT (SELL Stop) @ 6700, SL@ 7050, TP1@ 6450, TP2@ 6150, TP3@ 5550.

Entry size: 1/2 of usual entry

4 – EUR/USD LONG (BUY Limit) @ 1.2360, SL@ 1.2330, TP1@ 1.2385, TP2@ 1.2420, TP3@ 1.2450.


Daily Results

1 – ETH/USD SHORT (SELL Stop) @ 423.50 entry was closed by Trailing Stop at @ 418.00 with 55 pips profit.

2 – GBP/USD LONG (BUY Stop) @ 1.4225 is still open. It is recommended to close half of the entry NOW (Apr 12th 23:24 GMT) at @ 1.4233 with 8 pips profit and leave the other half open with TP3 at @ 1.4340.

3 – BTC/USD SHORT (SELL Stop) @ 6700 order did not trigger.

4 – EUR/USD LONG (BUY Limit) @ 1.2360 entry was closed by Stop Loss at @ 1.2330 with 30 pips loss.

Total: +33 pips profit

این یک بار رو ریسک کنید!
اسم و ایمیل خودتون رو ثبت کنید تا بهتون یاد بدیم چطوری در کمتر از 10 دقیقه در یک صنعت پرسود سرمایه گذاری کنید و تا 24 ماه سود خیلی خوبی رو بدست بیاورید.
آدرس ایمیل شما پیش ما امن باقی می ماند.
سیگنالهای رایگان 12 آوریل 2018

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *