1 –  XAU/USD SHORT (SELL  Stop) @ 1268.50, SL@ 1271.50, TP1@ 1265.00, TP2@ 1263.00, TP3@ 1260.50.

Entry size: 1/2 of usual entry

2 –  ETH/USD SHORT (SELL Limit) @ 432.50, SL@ 436.50, TP1@ 430.00, TP2@ 421.00, TP3@ 405.00.

Entry size: 1/2 of usual entry

3 –  EUR/USD LONG (BUY NOW (2:58 GMT)) @ 1.1870, SL@ 1.1840, TP1@ 1.1900, TP2@ 1.1930, TP3@ 1.1950.

Entry size: 1/2 of usual entry

این یک بار رو ریسک کنید!
اسم و ایمیل خودتون رو ثبت کنید تا بهتون یاد بدیم چطوری در کمتر از 10 دقیقه در یک صنعت پرسود سرمایه گذاری کنید و تا 24 ماه سود خیلی خوبی رو بدست بیاورید.
آدرس ایمیل شما پیش ما امن باقی می ماند.
سیگنالهای رایگان 4 دسامبر 2017