سیگنالهای رایگان 6 فوریه 2018

1 –  EUR/USD LONG (BUY NOW (0:01 GMT) @ 1.2364, SL@ 1.2330, TP1@ 1.2390, TP2@ 1.2410, TP3@ 1.2428.

Entry size: 1/2 of usual entry

2 –  XAU/USD SHORT (SELL Stop) @ 1333.50,, SL@ 1336.50, TP1@ 1331.00, TP2@ 1326.50, TP3@ 1323.50.

Entry size: 1/2 of usual entry

3 –  XRP/USD SHORT (SELL Stop) @ 0.5900, SL@ 0.6250, TP1@ 0,5700,TP2@ 0.5300, TP3@ 0.5050.

Entry size: 1/2 of usual entry

4 –  BTC/USD SHORT (SELL Stop) @ 6450, SL@ 6750, TP1@ 6250, TP2@ 6000, TP3@ 5550.

Entry size: 1/2 of usual entry

5 –  USD/JPY LONG (BUY Limit) @ 109.01, SL@ 108.70, TP1@ 109.30 TP2@ 109.60, TP3@ 109.99.

Entry size: 1/2 of usual entry


Daily Results

1 –  EUR/USD LONG (BUY NOW (0:01 GMT) @ 1.2364 entry was closed by TP3 at @ 1.2428 with 64 pips profit.

2 –  XAU/USD SHORT (SELL Stop) @ 1333.50 entry was closed by TP3 at @ 1323.50 with 100 pips profit.

3 –  XRP/USD SHORT (SELL Stop) @ 0.5900 entry was closed by Stop Loss at @ 0.6250 with 35 pips loss.

4 –  BTC/USD SHORT (SELL Stop) @ 6450 entry was closed by trailing Stop at @ 6350 with 10 pips profit.

5 –  USD/JPY LONG (BUY Limit) @ 109.01 entry was closed by Stop Loss at @ 108.70 with 31 pips loss.

Total: +108 pips profit

این یک بار رو ریسک کنید!
اسم و ایمیل خودتون رو ثبت کنید تا بهتون یاد بدیم چطوری در کمتر از 10 دقیقه در یک صنعت پرسود سرمایه گذاری کنید و تا 24 ماه سود خیلی خوبی رو بدست بیاورید.
آدرس ایمیل شما پیش ما امن باقی می ماند.
سیگنالهای رایگان 6 فوریه 2018

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *