سیگنال 21/03/2017

سیگنال EURUSD

زمان انتشار د., 03/20/2017 – 19:53
Advise Buy (Limit) Above S1=1.0705
Intraday
Short term
Yesterday range 8
Yesterday high 1.074
Yesterday low 1.0732
Yesterday close 1.0739
R3 1.088
R2 1.082
R1 1.0785
S1 1.0705
S2 1.0685
S3 1.061
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=1.0705 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=1.0785.
TP4: R2=1.082.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=1.0685 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=1.0685 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=1.061 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=1.0705 تنظيم نماييد.

 

سیگنال GBPUSD

زمان انتشار د., 03/20/2017 – 19:56
Advise Sell (Limit) Below R1=1.2405
Intraday
Short term
Yesterday range 10
Yesterday high 1.2393
Yesterday low 1.2383
Yesterday close 1.2385
R3 1.254
R2 1.2435
R1 1.2405
S1 1.2325
S2 1.2295
S3 1.225
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.2405 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=1.2325.
TP4: S2=1.2295.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.2435 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.2435 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.254 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.2405 تنظيم نماييد.

 

سیگنال AUDUSD

زمان انتشار د., 03/20/2017 – 19:58
Advise Buy (Limit) Above S1=0.7685
Intraday
Short term
Yesterday range 16
Yesterday high 0.7708
Yesterday low 0.7692
Yesterday close 0.7699
R3 0.78
R2 0.7775
R1 0.775
S1 0.7685
S2 0.7665
S3 0.759
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=0.7685 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=0.775.
TP4: R2=0.7775.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=0.7665 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=0.7665 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=0.759 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=0.7685 تنظيم نماييد.

 

سیگنال USDCAD

زمان انتشار د., 03/20/2017 – 20:02
Advise Sell (Limit) Below R1=1.34
Intraday
Short term
Yesterday range 14
Yesterday high 1.3354
Yesterday low 1.334
Yesterday close 1.334
R3 1.352
R2 1.343
R1 1.34
S1 1.3305
S2 1.3275
S3 1.32
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.34 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=1.3305.
TP4: S2=1.3275.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.343 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.343 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.352 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.34 تنظيم نماييد.

 

سیگنال USDCHF

زمان انتشار د., 03/20/2017 – 20:01
Advise Sell (Limit) Below R1=1.0025
Intraday
Short term
Yesterday range 9
Yesterday high 0.9982
Yesterday low 0.9973
Yesterday close 0.9976
R3 1.015
R2 1.006
R1 1.0025
S1 0.9945
S2 0.99
S3 0.986
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=1.0025 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=0.9945.
TP4: S2=0.99.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=1.006 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=1.006 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=1.015 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=1.0025 تنظيم نماييد.

 

سیگنال USDJPY

زمان انتشار د., 03/20/2017 – 20:05
Advise Sell (Limit) Below R1=113
Intraday
Short term
Yesterday range 13
Yesterday high 112.72
Yesterday low 112.59
Yesterday close 112.63
R3 113.9
R2 113.2
R1 113
S1 112.4
S2 112
S3 111.5
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=113 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=112.4.
TP4: S2=112.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=113.2 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=113.2 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=113.9 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=113 تنظيم نماييد.

 

سیگنال EURJPY

زمان انتشار د., 03/20/2017 – 20:07
Advise Sell (Limit) Below R1=121.4
Intraday
Short term
Yesterday range 14
Yesterday high 121.08
Yesterday low 120.94
Yesterday close 120.98
R3 122.5
R2 121.6
R1 121.4
S1 120.65
S2 120
S3 119.45
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز downtrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز sell (limit) below R1=121.4 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: S1=120.65.
TP4: S2=120.
حد ضرر اين معاملات را در شکست R2=121.6 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات buy (stop) در شکست R2=121.6 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف R3=122.5 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست R1=121.4 تنظيم نماييد.

 

سیگنال GBPJPY

زمان انتشار د., 03/20/2017 – 20:10
Advise Buy (Limit) Above S1=138.55
Intraday
Short term
Yesterday range 19
Yesterday high 139.61
Yesterday low 139.42
Yesterday close 139.44
R3 140.5
R2 140
R1 139.55
S1 138.55
S2 138.35
S3 137.2
Trade setup
از آنجايي که براي اين روز uptrend پيش بيني مي شود، لذا پيشنهاد ما براي اين روز buy (limit) above S1=138.55 مي باشد.
اما روند کوتاه مدت افقي است و انتظار دستيابي به اهداف ذيل را داريم:
TP3: R1=139.55.
TP4: R2=140.
حد ضرر اين معاملات را در شکست S2=138.35 تنظيم نماييد.Stop and reverse:
اگر جهت بازار وارونه شد، سفارشات sell (stop) در شکست S2=138.35 باز خواهند شد.
در اين وضعيت اميد دستيابي به هدف S3=137.2 مي رود.
حد ضرر معاملات معکوس را در شکست S1=138.55 تنظيم نماييد.
این یک بار رو ریسک کنید!
اسم و ایمیل خودتون رو ثبت کنید تا بهتون یاد بدیم چطوری در کمتر از 10 دقیقه در یک صنعت پرسود سرمایه گذاری کنید و تا 24 ماه سود خیلی خوبی رو بدست بیاورید.
آدرس ایمیل شما پیش ما امن باقی می ماند.
سیگنال 21/03/2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *