آشنایی با مدیریت ریسک بازارهای مالی

در این جلسه می خواهیم بپردازیم به اینکه چطور در بازاري پر ریسک ، باقی بمانیم تا به درآمد برسیم.حتما شنیده اید که میگویند 90 % کسانیی که وارد فارکس میشوند ، بازنده هستند.فکر میکنید چرا؟ یا اینکه چرا 10

شناخت و مقدمه بر بازار فارکس و ارز بین الملل

شناخت بازارهاي مالی   بازارهاي جهانی بحث بازارهاي جهانی رو شروع میکنیم با فرض اینکه همه دوستان در بورس فعالیت دارند و با نرم افزار متاتریدر آشنایی هستند. ورود به هر بازار بورسی شرایط اولیه اي دارد که بازار جهانی