سیگنال 03/08/2017

سیگنال EURUSD
Buy zone = 1.1835 ~ 1.18581
SL = 1.17950
TP1 = 1.18811
TP2= 1.18919
TP3 = 1.19100
TP4 = 1.19400

سیگنال GBPUSD
Buy zone = 1.3185 ~ 1.32100
SL = 1.31400
TP1 = 1.32250
TP2= 1.32344
TP3 = 1.32500
TP4 = 1.32700

سیگنال AUDUSD
Sell zone = 0.7990 ~ 0.79730
SL = 0.80250
TP1 = 0.79560
TP2= 0.79480
TP3 = 0.79350
TP4 = 0.79000

سیگنال NZDUSD
Sell zone = 0.7460 ~ 0.74441
SL = 0.74900
TP1 = 0.74226
TP2= 0.74140
TP3 = 0.74000
TP4 = 0.73800

سیگنال USDCHF
Buy zone = 0.9665 ~ 0.96842
SL = 0.96246
TP1 = 0.96988
TP2= 0.97070
TP3 = 0.97200
TP4 = 0.97700

سیگنال USDCAD
Buy zone = 1.2530 ~ 1.25556
SL = 1.24900
TP1 = 1.25732
TP2 = 1.25832
TP3 = 1.26000
TP4 = 1.26400

سیگنال USDJPY
Buy zone = 110.20 ~ 109.745
SL = 109.740
TP1 = 110.660
TP2 = 110.771
TP3 = 110.950
TP4 = 111.250

سیگنال EURJPY
Buy zone = 130.80 ~ 131.025
SL = 130.350
TP1 = 131.170
TP2 = 131.260
TP3 = 131.400
TP4 = 131.600

سیگنال GBPJPY
Buy zone = 146.00 ~ 146.354
SL = 145.500
TP1 = 146.617
TP2 = 146.760
TP3 = 147.000
TP4 = 147.300

سیگنال 03/08/2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *