سیگنال 09/08/2017

سیگنال EURUSD
Sell zone = 1.1780 ~ 1.17580
SL = 1.18200
TP1 = 1.17400
TP2= 1.17300
TP3 = 1.17150
TP4 = 1.16800

سیگنال GBPUSD
Sell zone = 1.3020 ~ 1.29950
SL = 1.30750
TP1 = 1.29764
TP2= 1.29660
TP3 = 1.29500
TP4 = 1.29150

سیگنال AUDUSD
Sell zone = 0.7935 ~ 0.79200
SL = 0.79700
TP1 = 0.79010
TP2= 0.78930
TP3 = 0.78800
TP4 = 0.78500

سیگنال NZDUSD
Sell zone = 0.7350 ~ 0.73330
SL = 0.73900
TP1 = 0.73186
TP2= 0.73115
TP3 = 0.73000
TP4 = 0.72700

سیگنال USDCHF
Buy zone = 0.9710 ~ 0.97255
SL = 0.96700
TP1 = 0.97470
TP2= 0.97557
TP3 = 0.97700
TP4 = 0.98050

سیگنال USDCAD
Buy zone = 1.2650 ~ 1.26712
SL = 1.26100
TP1 = 1.26838
TP2 = 1.26919
TP3 = 1.27050
TP4 = 1.27400

سیگنال USDJPY
Sell zone = 110.70 ~ 111.00
SL = 110.050
TP1 = 110.400
TP2 = 110.317
TP3 = 110.200
TP4 = 110.000

سیگنال EURJPY
Sell zone = 130.25 ~ 130.025
SL = 130.747
TP1 = 129.817
TP2 = 129.710
TP3 = 129.550
TP4 = 129.200

سیگنال GBPJPY
Sell zone = 144.00 ~ 143.630
SL = 144.691
TP1 = 143.472
TP2 = 143.346
TP3 = 143.150
TP4 = 142.550

سیگنال 09/08/2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *