سیگنال 24/08/2017

سیگنال EURUSD
Buy zone = 1.1765 ~ 1.17854
SL = 1.17150
TP1 = 1.18051
TP2= 1.18145
TP3 = 1.18300
TP4 = 1.18600

سیگنال GBPUSD
Sell zone = 1.2830 ~ 1.28048
SL = 1.28700
TP1 = 1.27960
TP2= 1.27880
TP3 = 1.27750
TP4 = 1.27500

سیگنال AUDUSD
Buy zone = 0.7880 ~ 0.78943
SL = 0.78450
TP1 = 0.79075
TP2= 0.79141
TP3 = 0.79250
TP4 = 0.79500

سیگنال NZDUSD
Sell zone = 0.7255 ~ 0.72400
SL = 0.72950
TP1 = 0.72178
TP2= 0.72090
TP3 = 0.71950
TP4 = 0.71750

سیگنال USDCHF
Buy zone = 0.9630 ~ 0.96502
SL = 0.95848
TP1 = 0.96730
TP2= 0.96833
TP3 = 0.97000
TP4 = 0.97200

سیگنال USDCAD
Sell zone = 1.2630 ~ 1.26070
SL = 1.26750
TP1 = 1.25650
TP2 = 1.25496
TP3 = 1.25250
TP4 = 1.24800

سیگنال USDJPY
Sell zone = 109.55 ~ 109.320
SL = 109.900
TP1 = 108.991
TP2 = 108.860
TP3 = 108.650
TP4 = 108.400

سیگنال EURJPY
Sell zone = 129.20 ~ 128.961
SL = 129.750
TP1 = 128.670
TP2 = 128.546
TP3 = 128.350
TP4 = 127.850

سیگنال GBPJPY
Sell zone = 139.90 ~ 139.550
SL = 140.400
TP1 = 139.340
TP2 = 139.210
TP3 = 139.000
TP4 = 138.650

سیگنال 24/08/2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *