سیگنال 26/07/2017

سیگنال EURUSD
Sell zone = 1.1685 ~ 1.16645
SL = 1.17400
TP1 = 1.16447
TP2= 1.16352
TP3 = 1.16200
TP4 = 1.15850

سیگنال GBPUSD
Buy zone = 1.3015 ~ 1.30405
SL = 1.29750
TP1 = 1.30552
TP2= 1.30643
TP3 = 1.30850
TP4 = 1.31250

سیگنال AUDUSD
Buy zone = 0.7900 ~ 0.79161
SL = 0.78546
TP1 = 0.79430
TP2= 0.79531
TP3 = 0.79700
TP4 = 0.79900

سیگنال NZDUSD
Sell zone = 0.7445 ~ 0.74294
SL = 0.74800
TP1 = 0.74108
TP2= 0.74030
TP3 = 0.73900
TP4 = 0.73700

سیگنال USDCHF
Buy zone = 0.9475 ~ 0.94907
SL = 0.94350
TP1 = 0.95057
TP2= 0.95130
TP3 = 0.95250
TP4 = 0.95500

سیگنال USDCAD
Sell zone = 1.2530 ~ 1.25093
SL = 1.25696
TP1 = 1.25018
TP2 = 1.24955
TP3 = 1.24850
TP4 = 1.24650

سیگنال USDJPY
Buy zone = 111.45 ~ 111.683
SL = 111.150
TP1 = 111.850
TP2 = 111.945
TP3 = 112.100
TP4 = 112.400

سیگنال EURJPY
Buy zone = 129.75 ~ 130.00
SL = 129.300
TP1 = 130.243
TP2 = 130.361
TP3 = 130.550
TP4 = 130.750

سیگنال GBPJPY
Buy zone = 145.25 ~ 145.608
SL = 144.700
TP1 = 145.709
TP2 = 145.820
TP3 = 146.000
TP4 = 146.300

سیگنال 26/07/2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *