سیگنال 27/07/2017

سیگنال EURUSD
Buy zone = 1.1700 ~ 1.17175
SL = 1.16645
TP1 = 1.17641
TP2= 1.17571
TP3 = 1.17750
TP4 = 1.18000

سیگنال GBPUSD
Buy zone = 1.3100 ~ 1.31254
SL = 1.30550
TP1 = 1.31368
TP2= 1.31456
TP3 = 1.31600
TP4 = 1.32000

سیگنال AUDUSD
Buy zone = 0.7990 ~ 0.80089
SL = 0.79500
TP1 = 0.80357
TP2= 0.80470
TP3 = 0.80650
TP4 = 0.80850

سیگنال NZDUSD
Buy zone = 0.7480 ~ 0.74956
SL = 0.74387
TP1 = 0.75261
TP2= 0.75372
TP3 = 0.75550
TP4 = 0.75750

سیگنال USDCHF
Buy zone = 0.9540 ~ 0.95578
SL = 0.94993
TP1 = 0.95860
TP2= 0.95970
TP3 = 0.96150
TP4 = 0.96500

سیگنال USDCAD
Sell zone = 1.2490 ~ 1.24684
SL = 1.25502
TP1 = 1.24400
TP2 = 1.24284
TP3 = 1.24100
TP4 = 1.23750

سیگنال USDJPY
Sell zone = 111.50 ~ 111.260
SL = 111.062
TP1 = 111.850
TP2 = 110.964
TP3 = 110.800
TP4 = 110.300

سیگنال EURJPY
Buy zone = 129.90 ~ 130.134
SL = 129.500
TP1 = 130.330
TP2 = 130.432
TP3 = 130.600
TP4 = 130.750

سیگنال GBPJPY
Buy zone = 145.30 ~ 145.662
SL = 144.700
TP1 = 145.945
TP2 = 146.100
TP3 = 146.350
TP4 = 147.100

سیگنال 27/07/2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *