سیگنال 28/07/2017

سیگنال EURUSD
Sell zone = 1.1705 ~ 1.16840
SL = 1.17400
TP1 = 1.16676
TP2= 1.16590
TP3 = 1.16450
TP4 = 1.16100

سیگنال GBPUSD
Sell zone = 1.3120 ~ 1.30942
SL = 1.31850
TP1 = 1.30640
TP2= 1.30510
TP3 = 1.30300
TP4 = 1.30000

سیگنال AUDUSD
Sell zone = 0.8010 ~ 0.79889
SL = 0.80846
TP1 = 0.79697
TP2= 0.79602
TP3 = 0.79450
TP4 = 0.78800

سیگنال NZDUSD
Sell zone = 0.7520 ~ 0.75042
SL = 0.75800
TP1 = 0.74826
TP2= 0.74741
TP3 = 0.74600
TP4 = 0.74000

سیگنال USDCHF
Buy zone = 0.9590 ~ 0.96100
SL = 0.95500
TP1 = 0.96360
TP2= 0.96472
TP3 = 0.96650
TP4 = 0.97000

سیگنال USDCAD
Buy zone = 1.2515 ~ 1.25365
SL = 1.24650
TP1 = 1.25550
TP2 = 1.25646
TP3 = 1.25800
TP4 = 1.26100

سیگنال USDJPY
Sell zone = 111.50 ~ 111.260
SL = 111.850
TP1 = 111.062
TP2 = 110.964
TP3 = 110.800
TP4 = 110.300

سیگنال EURJPY
Sell zone = 130.15 ~ 129.918
SL = 130.800
TP1 = 129.776
TP2 = 129.688
TP3 = 129.550
TP4 = 129.250

سیگنال GBPJPY
Sell zone = 145.60 ~ 145.237
SL = 146.250
TP1 = 144.918
TP2 = 144.754
TP3 = 144.500
TP4 = 144.000

سیگنال 28/07/2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *