سیگنال 31/05/2017

سیگنال EURUSD
Buy zone = 1.1145 ~ 1.11575
SL = 1.10901
TP1 = 1.11819
TP2= 1.11905
TP3 = 1.12050
TP4 = 1.12300

سیگنال GBPUSD
Sell zone = 1.2890 ~ 1.28695
SL = 1.29350
TP1 = 1.28467
TP2= 1.28363
TP3 = 1.28200
TP4 = 1.27750

سیگنال AUDUSD
Buy zone = 0.7435 ~ 0.74454
SL = 0.73950
TP1 = 0.74625
TP2= 0.74691
TP3 = 0.74800
TP4 = 0.75150

سیگنال NZDUSD
Buy zone = 0.7060 ~ 0.70707
SL = 0.70150
TP1 = 0.71033
TP2= 0.71134
TP3 = 0.71300
TP4 = 0.71500

سیگنال USDCHF
Sell zone = 0.9785 ~ 0.97742
SL = 0.98250
TP1 = 0.97508
TP2= 0.97430
TP3 = 0.97300
TP4 = 0.96900

سیگنال USDCAD
Sell zone = 1.3505 ~ 1.34900
SL = 1.35600
TP1 = 1.34586
TP2 = 1.34474
TP3 = 1.34300
TP4 = 1.33900

سیگنال USDJPY
Sell zone = 111.20 ~ 111.028
SL = 111.600
TP1 = 110.767
TP2= 110.662
TP3 = 110.500
TP4 = 110.250

سیگنال EURJPY
Sell zone = 124.40 ~ 124.222
SL = 124.900
TP1 = 123.840
TP2= 123.710
TP3 = 123.500
TP4 = 123.150

سیگنال GBPJPY
Sell zone = 143.00 ~ 142.706
SL = 143.600
TP1 = 142.225
TP2 = 142.041
TP3 = 141.750
TP4 = 141.500

سیگنال 31/05/2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *