سیگنال 31/07/2017

سیگنال EURUSD
Buy zone = 1.1705 ~ 1.17259
SL = 1.16650
TP1 = 1.17481
TP2= 1.17585
TP3 = 1.17750
TP4 = 1.18000

سیگنال GBPUSD
Sell zone = 1.3150 ~ 1.31250
SL = 1.31900
TP1 = 1.31190
TP2= 1.31116
TP3 = 1.31000
TP4 = 1.30550

سیگنال AUDUSD
Sell zone = 0.8030 ~ 0.80108
SL = 0.80850
TP1 = 0.79834
TP2= 0.79726
TP3 = 0.79550
TP4 = 0.78800

سیگنال NZDUSD
Sell zone = 0.7520 ~ 0.75042
SL = 0.75800
TP1 = 0.74826
TP2= 0.74741
TP3 = 0.74600
TP4 = 0.74000

سیگنال USDCHF
Buy zone = 0.9660 ~ 0.96804
SL = 0.96250
TP1 = 0.97028
TP2= 0.97132
TP3 = 0.97300
TP4 = 0.97700

سیگنال USDCAD
Sell zone = 1.2505 ~ 1.24787
SL = 1.25506
TP1 = 1.24477
TP2 = 1.24360
TP3 = 1.24150
TP4 = 1.23800

سیگنال USDJPY
Sell zone = 111.80 ~ 111.562
SL = 111.100
TP1 = 110.490
TP2 = 110.416
TP3 = 110.300
TP4 = 110.000

سیگنال EURJPY
Sell zone = 130.15 ~ 129.918
SL = 130.800
TP1 = 129.776
TP2 = 129.688
TP3 = 129.550
TP4 = 129.250

سیگنال GBPJPY
Sell zone = 145.40 ~ 145.030
SL = 145.956
TP1 = 144.905
TP2 = 144.788
TP3 = 144.600
TP4 = 144.000

سیگنال 31/07/2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *