. معرفی

این شرایط سرویس بر استفاده شما از وب سایت ما؛ با استفاده از وب سایت ما، شما را به این شرایط استفاده از خدمات به طور کامل است. اگر شما با این شرایط استفاده از خدمات و یا هر بخشی از این شرایط استفاده از خدمات اختلاف نظر دارند، شما باید از وب سایت ما استفاده کنید.

وب سایت ما از کوکی. با استفاده از وب سایت ما و موافقت با این شرایط استفاده از خدمات، شما را به استفاده ما از کوکی مطابق با شرایط سیاست حفظ حریم خصوصی موافقت می کنید.

2) مجوز استفاده از وب سایت

مگر آنکه ذکر شده، ما و یا مجوز ما خود را از حقوق مالکیت معنوی در وب سایت و مواد در وب سایت. موضوع به مجوز زیر، تمام این حقوق مالکیت معنوی محفوظ است.

شما ممکن است را مشاهده، دانلود فقط برای مقاصد ذخیره، و چاپ صفحه صفحه از وب سایت را برای استفاده شخصی خود را، منوط به محدودیت زیر و جاهای دیگر در این شرایط استفاده از خدمات مجموعه ای از.

شما نباید:

مجددا مواد از این وب سایت (از جمله چاپ مجدد در دیگر وب سایت).
فروش، اجاره و یا زیر مجوز مواد را از وب سایت؛
نشان دادن هر گونه مواد را از وب سایت در ملاء عام؛
تولید، تکثیر، کپی و یا در غیر این صورت بهره برداری مواد در وب سایت ما برای یک هدف تجاری.
ویرایش و یا در غیر این صورت تغییر هر گونه مواد در وب سایت؛ یا
توزیع مجدد مواد از این وب سایت به جز برای محتوا به طور خاص و به صراحت برای توزیع مجدد در دسترس ساخته شده است.

3) استفاده قابل قبول

شما باید از وب سایت ما را در هر راه که باعث می شود، و یا ممکن است باعث شود، آسیب به وب سایت و یا اختلال در دسترس بودن یا دسترسی به وب سایت استفاده کنید. یا در هر راه است که غیر قانونی، غیر قانونی، جعلی و یا مضر، یا در ارتباط با هر هدف غیر قانونی، غیر قانونی، جعلی و یا مضر یا فعالیت.

شما باید از وب سایت ما استفاده کنید برای کپی، فروشگاه، میزبان، انتقال، ارسال، استفاده، انتشار یا توزیع هر گونه مواد که متشکل از (یا مرتبط است) هر نرم افزارهای جاسوسی، ویروس های کامپیوتری، اسب های تروجان، کرم، چوب ضربه زدن به کلید، روت کیت ها و یا دیگر نرم افزار کامپیوتر مخرب.

شما باید هر گونه فعالیت جمع آوری داده ها سیستماتیک یا خودکار انجام دهد (از جمله، بدون محدودیت، خراش دادن، داده کاوی، استخراج داده ها و برداشت داده ها) بر روی یا در رابطه با وب سایت ما بدون رضایت کتبی بیان است.

شما باید از وب سایت ما برای اهداف مربوط به بازاریابی بدون رضایت کتبی بیان ما استفاده کنید.

4) دسترسی محدود

دسترسی به مناطق خاصی از وب سایت ما محدود شده است. ما حق محدود کردن دسترسی به مناطق دیگر از وب سایت ما، یا در واقع طیف از وب سایت ما، در اختیار ما رزرو.

اگر شما تولید یک ID کاربر و رمز عبور شما را قادر به دسترسی به مناطق محدود از وب سایت ما، محتوا یا خدمات دیگر، شما باید اطمینان حاصل شود که رمز عبور محرمانه نگه داشته است.

شما باید به ما در نوشتن بلافاصله اگر شما از هر گونه استفاده غیر مجاز از حساب و یا رمز عبور خود را آگاه می شوند اطلاع.

شما مسئول برای هر گونه فعالیت در وب سایت ما ناشی از هر نوع شکست برای حفظ رمز عبور خود را محرمانه می باشد و ممکن است برای هر ضرر و زیان ناشی از چنین شکست مسئول.

شما باید شناسه کاربری و گذرواژه هر فرد دیگری استفاده کنید برای دسترسی به وب سایت ما، مگر اینکه شما اجازه بیان که فرد را به انجام این کار.

ما ممکن است شناسه کاربری و رمز عبور خود را در هر زمان به صلاحدید ما با یا بدون اطلاع یا توضیح غیر فعال کنید.

5) محتوای کاربر

در این شرایط از خدمات، “مطالب خود را” به معنی مواد (از جمله، بدون محدودیت، متن، تصاویر، مواد صوتی، ویدیو و مواد سمعی و بصری) که شما به وب سایت ما ارسال کنید، برای هر هدفی.

شما به ما عطا جهانی، قطعی، غیر انحصاری، حق امتیاز رایگان مجوز استفاده، اقتباس، انتشار، ترجمه و توزیع محتوای خود را در هر رسانه های موجود یا آینده است. همچنین به ما این حق را زیر مجوز این حقوق و حق را به یک عمل برای نقض این حقوق را اعطا کند.

شما حکم و نشان دهنده آن است که محتوای خود را با این شرایط استفاده از خدمات رعایت خواهد شد.

مطالب خود را نباید غیر قانونی یا غیر قانونی، باید حقوق قانونی شخص ثالث نیست برگزیند و نباید قادر به ظهور به اقدام قانونی علیه شما آیا و یا با ما و یا شخص ثالث (در هر مورد تحت هر قانون قابل اجرا).

شما باید هر یک از مطالب به وب سایت این است که یا تا به حال این موضوع از هرگونه روند قانونی در معرض تهدید و یا واقعی و یا سایر شکایت مشابه بوده است را ارائه کنید.

ما حق ویرایش و یا حذف هر گونه مواد به وب سایت ما را مشاهده کنید، و یا ذخیره شده بر روی سرور های ما، و یا میزبان و یا بر وب سایت ما منتشر رزرو.

6) ضمانت نامه محدود

ما کامل و یا دقت و صحت اطلاعات در این وب سایت منتشر شده تضمین نمی. و نه ما به تضمین این که وب سایت در دسترس باقی می ماند و یا که مواد بر روی وب سایت است به روز نگه داشته مرتکب.

به حداکثر حد مجاز توسط قانون قابل اجرا، ما از تمام تضمینی، ضمانت نامه ها و شرایط مربوط به این وب سایت و استفاده از این وب سایت (از جمله، بدون محدودیت، هر گونه ضمانت ضمنی توسط قانون در رابطه با کیفیت رضایت بخش، مناسب برای هدف و / یا استفاده از مراقبت های مناسب و مهارت).

7) محدودیت ها و محرومیت از مسئولیت

هیچ چیزی در این شرایط سرویس: (الف) محدود یا حذف ما و یا مسئولیت خود را برای مرگ یا جراحت شخصی ناشی از سهل انگاری؛ (ب) حد یا حذف ما و یا مسئولیت خود را برای تقلب یا نادرست و جعلی؛ (ج) محدود هر یک از ما و یا خود را بدهی در هر راه است که تحت قانون قابل اجرا مجاز نیست. یا (د) حذف هر گونه بدهی ما و یا خود را که ممکن است تحت قانون قابل اجرا از مطالعه خارج شدند.

محدودیت و محرومیت از مسئولیت در این بخش و در جای دیگر در این شرایط استفاده از خدمات: (الف) را به عنوان بند قبل. و (ب) حکومت همه بدهی ناشی از این شرایط استفاده از خدمات و یا در ارتباط با موضوع این شرایط استفاده از خدمات، از جمله بدهی ناشی در قرارداد، شبه جرم (از جمله سهل انگاری) و برای نقض وظیفه قانونی.

به حدی که وب سایت و اطلاعات و خدمات در وب سایت رایگان ارائه می شوند، ما نمی خواهد در قبال از دست رفتن یا آسیب از هر طبیعت است.

ما نمی خواهد در رابطه با هر ضرر و زیان ناشی از هر رویداد یا حوادث خارج از کنترل معقول و منطقی ما در قبال شما.

ما نمی خواهد در رابطه با هر زیان کسب و کار، از جمله (بدون محدودیت) از دست دادن یا آسیب به سود، درآمد، درآمد، استفاده، تولید، پس انداز پیش بینی، کسب و کار، قراردادها، فرصت های تجاری و یا حسن نیت در قبال شما.

ما نمی خواهد در رابطه با از دست دادن و یا فساد هر گونه داده، پایگاه داده و یا نرم افزار در قبال شما.

ما نمی خواهد در رابطه با از دست دادن خاص، غیر مستقیم و یا متعاقب یا آسیب در قبال شما.

8) غرامت

شما بدین وسیله ما جبران و متعهد میشوم که از ما در برابر هر ضرر و زیان، خسارت، هزینه، بدهی و هزینه (از جمله خسارت، بدون محدودیت، هزینه های قانونی و هر مقدار در حل و فصل یک دعوی یا اختلاف پرداخت شده توسط ما به شخص ثالث در مشاوره از مشاورین حقوقی ما) متحمل شده و یا دچار شده توسط ما ناشی از هر گونه نقض شده توسط شما از هر یک از مقررات این شرایط استفاده از خدمات، و یا ناشی از هر گونه ادعا که شما هر یک از مقررات این شرایط استفاده از خدمات نقض کرده اند.

9) نقض این شرایط استفاده از خدمات

بدون تعصب به حقوق دیگر ما در این شرایط استفاده از خدمات، اگر شما این شرایط استفاده از خدمات را در هر راه را نقض، ممکن است ما این اقدام به عنوان ما خیال مناسب برای مقابله با نقض، از جمله تعلیق دسترسی شما به وب سایت را، منع شما را از دسترسی وب سایت ها، مسدود کردن کامپیوتر با استفاده از آدرس آی پی شما را از دسترسی به وب سایت، تماس با ارائه دهنده خدمات خود را به اینترنت به درخواست که آنها جلوگیری از دسترسی خود را به وب سایت و / یا آوردن دادگاه بر علیه شما.

10) تنوع

ما ممکن است این شرایط استفاده از خدمات از زمان به زمان تجدید نظر است. شرایط و ضوابط اصلاح خدمات به استفاده از وب سایت ما از تاریخ انتشار این نظر تجدید نظر شده از خدمات وب سایت ما اعمال می شود.

11) تفکیک

اگر ارائه این شرایط و ضوابط خدمات با هیچ دادگاه یا مرجع صالح دیگر به غیر قانونی و / یا غیرقابل اجرا تعیین، مقررات دیگر در اثر ادامه خواهد داد. اگر هر غیر قانونی و / یا غیرقابل اجرا می شود قانونی و یا اجرا اگر بخشی از آن حذف شد، که بخشی تلقی خواهد شد حذف شود، و بقیه از ارائه در اثر ادامه خواهد داد.

12) خروج از حقوق شخص ثالث

این شرایط سرویس به نفع شما و ما هستند، و در نظر گرفته شده به نفع هر شخص ثالث و یا اجرا تواند توسط هر شخص ثالث. اعمال حقوق ما و خود را در رابطه با این شرایط استفاده از خدمات منوط به رضایت شخص ثالث.

13) سرمایه گذاری خطر بالا

تجارت ارز به حاشیه حامل سطح بالایی از خطر، و ممکن است مناسب برای همه سرمایه گذاران. درجه بالایی از اهرم می تواند بر علیه شما و همچنین برای شما کار می کنند. قبل از تصمیم گیری برای تجارت ارز خارجی باید با دقت اهداف سرمایه گذاری خود را، سطح تجربه، ریسک پذیری و. این احتمال وجود دارد که شما می توانید از دست دادن برخی یا همه از سرمایه گذاری اولیه خود را حفظ و در نتیجه شما باید پول که شما نمی توانید از دست دادن استطاعت سرمایه گذاری نیست. شما باید از تمام خطرات مرتبط با معاملات ارز خارجی آگاه باشند، و به دنبال مشاوره از یک مشاور مالی مستقل اگر شما هر گونه شک و تردید.

14) نظرات بازار

هر گونه نظرات، سیگنال، اخبار، پژوهش، تجزیه و تحلیل، قیمت و یا دیگر اطلاعات موجود در این وب سایت به عنوان تفسیر بازار به طور کلی ارائه شده، و هیچ تلقی نمی مشاوره سرمایه گذاری. صاحبان و اپراتورهای ForexReviewGroup خواهد در قبال هر گونه خسارت و ضرر را قبول نمی کند، از جمله بدون محدودیت به، از دست دادن سود، که ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم از استفاده یا تکیه بر چنین اطلاعاتی بوجود می آیند.

15) اینترنت تجارت خطرات

خطرات مرتبط با استفاده از هر یک از خدمات تجارت مبتنی بر اینترنت از جمله، اما نه محدود به، شکست از سخت افزار، نرم افزار و اتصال به اینترنت وجود دارد. از آنجا که صاحبان ForexReviewGroup قدرت سیگنال، پذیرش و یا مسیریابی خود را از طریق اینترنت را کنترل کنید، پیکربندی تجهیزات و یا قابلیت اطمینان از اتصال آن خود را، ما نمی توانیم مسئول شکست های ارتباطی، تحریف و یا تاخیر زمانی که تجارت از طریق اینترنت.