انواع ریسک های سرمایه گذاری ( بخش اول )

انواع ریسک های سرمایه گذاری ( بخش اول )

انواع ریسک های سرمایه گذاری در درس قبل، به مفهوم ریسک پذیری و ریسک گریزی اشاره کردیم. و با ذکر یک نمودار ساده تفاوت  بین افراد ریسک پذیر و ریسک گریز را توضیح دادیم. در این درس قصد داریم انواع

تفاوت افراد ریسک پذیر و افراد ریسک گریز

تفاوت افراد ریسک پذیر و افراد ریسک گریز

چه افرادی ریسک پذیر و چه افرادی ریسک گریزند؟ در درس قبل درباره ی اهمیت خودشناسی در بورس صحبت کردیم و گفتیم که افراد باید قبل از شروع سرمایه گذاری در بورس ارزیابی کنند که تا چه اندازه توانایی پذیرش

آشنایی با مدیریت ریسک بازارهای مالی

در این جلسه می خواهیم بپردازیم به اینکه چطور در بازاري پر ریسک ، باقی بمانیم تا به درآمد برسیم.حتما شنیده اید که میگویند 90 % کسانیی که وارد فارکس میشوند ، بازنده هستند.فکر میکنید چرا؟ یا اینکه چرا 10

اهمیت خودشناسی به عنوان مقدمه سرمایه گذاری

اهمیت خودشناسی به عنوان مقدمه سرمایه گذاری

تبیین رابطه ی ریسک و بازده و اهمیت خودشناسی به عنوان مقدمه ی سرمایه گذاری در بورس در درس قبل به مفهوم ریسک و بازده پرداختیم. بایک مثال ساده گفتیم که بین ریسک و بازده رابطه ی مستقیمی وجود دارد.