اندیکاتور واگرایی

اندیکاتور واگرایی

واگرایی چیست ؟ واگرایی در حالت کلی به معنای حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر می باشد و ... Read More