سیگنال معاملاتی چیست؟

سیگنال معاملاتی چیست؟

سیگنال معاملاتی چیست؟ بدون شک یکی از جذابترین موضوعات بازارهای مالی همان بحث سیگنال معاملاتی است. اگر به طور کوتاه بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که ( سیگنال معاملاتی چیست؟ ) می توان گفت سیگنال معاملاتی در حقیقت سیستمی

سیگنال 25/05/2017

سیگنال 25/05/2017

سیگنال 25/05/2017 برای دریافت به موقع سیگنال ها می بایست عضویت یکماهه  یا عضویت هفتگی سیگنالهای پرایس اکشن فارکس را دریافت کنید. سیگنال EURUSD Buy zone = 1.1165 ~ 1.11783 SL = 1.11246 TP1 = 1.12049 TP2= 1.12144 TP3 = 1.12300 TP4 = 1.12650 سیگنال GBPUSD Sell zone

سیگنال 24/05/2017

سیگنال 24/05/2017

سیگنال 24/05/2017 برای دریافت به موقع سیگنال ها می بایست عضویت یکماهه  یا عضویت هفتگی سیگنالهای پرایس اکشن فارکس را دریافت کنید. سیگنال EURUSD Sell zone = 1.1235 ~ 1.12202 SL = 1.12849 TP1 = 1.11886 TP2= 1.11774 TP3 = 1.11600 TP4 = 1.11400 سیگنال GBPUSD Sell zone